Psychologie

Onze visie

Een psycholoog begeleidt je in je persoonlijke ontwikkeling en gaat samen met jou op weg op het moment dat je er zelf niet meer uitkomt. Bij jongere kinderen (jonger dan 6 jaar) kan een psycholoog of orthopedagoog ook hulp bieden via de ouders, dit wordt ouderbegeleiding genoemd. In het algemeen worden ouders vaak betrokken bij de psychologische behandeling.

Bij de psycholoog praat je over jezelf, over je emoties, je gedachten en je gedrag. Wat denk je precies en wat voel je? Soms is het lastig dit onder woorden te brengen. Een psycholoog helpt je hier ook bij. Bij kinderen vormt spel vaak het uitgangspunt. Er bestaat niet één bepaalde methode om je te leren omgaan met moeilijkheden. Iedereen is anders, waardoor ook iedereen een eigen aanpak vereist.

Specialisaties

Roos Elfrink

Psychotherapie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Roos is in 2019 afgestudeerd als orthopedagoog aan de KU Leuven. Tijdens haar opleiding specialiseerde ze zich in het werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met emotionele, gedrags- en opvoedingsproblemen. Naast haar studies deed ze ervaring op als orthopedagoog en contextbegeleider binnen de jeugdzorg en het buitengewoon onderwijs. Momenteel volgt ze aanvullend een vierjarige psychotherapeutische opleiding. De werkwijze van Roos kenmerkt zich door aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt en verder te bouwen op reeds aanwezige krachten en competenties. Naast haar werk in Het Groepshuis is Roos werkzaam in de praktijk Solta, waar ze specifiek rond angstgerelateerde problemen werkt.

Tarieven


Duur Honorarium
Individuele consultatie 1 uur € 55
Aandachts- en concentratieonderzoek (inclusief verslag) 1 uur € 95
Adviesgesprek 1 uur € 65
IQ-onderzoek 
(inclusief verslag)
2 uur
(maximale duur)
€ 150

Tegemoetkoming door het ziekenfonds is bij ieder ziekenfonds verschillend. Voor een overzicht per mutualiteit verwijzen wij graag naar https://www.vindeentherapeut.be/info/terugbetaling-psychotherapie.html of vraag rechtstreeks na bij uw ziekenfonds.